Prostatakræft

Kræftens Bekæmpelse konkluderer overordnet, at mælk ikke har nogen effekt på forekomsten af kræft. Der er dog mindre forskelle mellem de forskellige kræfttyper, og mens mejeriprodukter ser ud til at beskytte mod kræft i tarmen, er der en mulig sammenhæng mellem et meget stort indtag af mælk og forekomsten af prostatakræft. Læs mere her.

Skrevet af Merete Myrup, Ernæringschef, Landbrug & Fødevarer, juni 2018 

 

I Danmark får omkring 35.000 mennesker konstateret kræft hvert år, cirka lige så mange mænd som kvinder. De fem hyppigste kræftformer er brystkræft, lungekræft, prostatakræft, tyktarmskræft og modermærkekræft. Kvinder rammes især af kræft i bryst, lunger og tyktarm, mens mænd oftest får kræft i prostata, lunger og tyktarm.

Antallet af kræfttilfælde er stigende, hvilket især skyldes, at vi som mennesker bliver ældre og ældre. Over halvdelen af alle kræfttilfælde sker blandt danskere over 65 år. Derudover er der en række livsstilsfaktorer, som også påvirker forekomsten af kræft: Flere danskere ryger, der drikkes mere alkohol, vi er mindre fysisk aktive, mere overvægtige og solbader mere, sammenlignet med tidligere.


Kost og kræft

Med hensyn til kost så viser flere undersøgelser, at fuldkorn, grøntsager og frugt kan være med til at forebygge sygdom, mens særligt rødt og forarbejdet kød øger risikoen. Det vigtigste råd for forebyggelse er at undgå at blive overvægtig samt at spise en varieret kost, så man får alle de næringsstoffer, som kroppen har brug for.


Mejeriprodukter og kræft

Helt overordnet konkluderer Kræftens Bekæmpelse, at mælk og mejeriprodukter ikke har nogen effekt på forekomsten af kræft, og at de derfor ikke ser nogen grund til at anbefale hverken at sænke eller øge sit indtag af mejeriprodukter. Der er dog mindre forskelle mellem de forskellige kræfttyper, og mens mejeriprodukter ser ud til at beskytte mod kræft i tarmen, have en neutral effekt i forhold til bryst-, blære- og æggestokkræft, er der en mulig sammenhæng mellem et meget stort indtag af mælk og forekomsten af prostatakræft.


Prostatakræft

Modsat de andre kræfttyper, er der for prostatakræft en række befolkningsundersøgelser, som har vist en mulig sammenhæng mellem et højt indtag af mælk og risikoen for at udvikle prostatakræft.

Den internationale organisation World Cancer Research Fund (WCRF, 2014) har i deres seneste rapport om prostatakræft konkluderet, at sammenhængen mellem indtag af mejeriprodukter og forekomst af prostatakræft er begrænset. De bruger begrebet ’limited evidence’ - modsat ’strong evidence’. Men der er undersøgelser, som peger både for og imod på dette område, så der er stadig usikkerhed om sammenhængen mellem prostatakræft og mejeriprodukter.

Forskerne ved ikke helt, hvad det specifikt er i mælk, som kan have en effekt, og der bliver kigget på både indholdet af calcium, indholdet af østrogen, og indholdet af væksthormonet IGF-1. Herunder vil vi kort forklare, hvad der kigges på i denne sammenhæng.

Calcium: WCRF angiver, at der er ’begrænset evidens’ for en sammenhæng mellem indtag af calcium og forekomst af kræft i prostata.

Østrogen: Nogle forskere kigger på østrogen, som kan påvises i små mængder i mælk, hvis koen er drægtig, når den malkes. Mængderne er dog så små, at de ikke rigtig tilskrives nogen effekt.

IFG-1: Stoffet IGF-1 er en vækstfaktor, som har at gøre med celledelingen i kroppen, og derfor sættes i forbindelse med forekomsten af kræft. Nogle studier har påvist et højere indhold af IGF-1 hos kræftpatienter. Men om det forhøjede indhold af IGF-1 er skyld i kræften – eller om det forholder sig omvendt, at kræften er skyld i det høje niveau af IGF-1 – er stadig uklart. Mælk kan være med til at øge indholdet af IGF-1 i blodet, hvilket har ført til en mistanke om, at der evt. er en sammenhæng mellem mælk og kræft. Man skal dog være opmærksom på, at indholdet af IGF-1 i blodet påvirkes af mange forskellige faktorer, f.eks. stiger IGF-1 indholdet, når man er fysisk aktiv, og IGF-1 indholdet stiger også med alderen og med stigende vægt.


Hvad siger den nyeste forskning

De to seneste metaanalyser på området (Aune et al 2015; Lu et al 2016) peger begge på en sammenhæng mellem et højt indtag af mælk og en øget forekomst af prostatakræft blandt mænd. Det er dog vigtigt at bemærke, at begge disse undersøgelser bygger på kohorte-undersøgelser, altså undersøgelser hvor man følger større grupper af mennesker igennem længere tid, og hvor mulige sammenhænge alene bygger på sygdomsforekomst og selvrapporterede kostindtag. Kohorte-undersøgelser kan ikke sige noget om årsagssammenhænge.


Konklusion

På baggrund af den eksisterende viden om sammenhængen mellem mejeriprodukter og prostatakræft kan man konkludere, at et højt indtag af mælk muligvis har en betydning for udviklingen af prostatakræft. Det er dog vigtigt at holde fast i WCRF’s hovedresultat i forhold til at forebygge prostatakræft, nemlig at bevare normalvægten. De finder nemlig en tydelig sammenhæng (’strong evidence’) mellem overvægt og forekomst af kræft i prostata.


Referencer

Kræftens Bekæmpelse: Nøgletal om kræft
WCRF-rapport: Diet, nutrition, physical activity and prostate cancer. Continuous update project, 2014.
Aune et al. 2015. Dairy products, calcium, and prostate cancer risk: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Am J Clin Nutr 2015;101:87-117.
Lu et al. 2016. Dairy products intake and cancer mortality risk: a meta-analysis of 11 population-based cohort studies. Nutrition Journal 2016;15:91