Mælk og økologi

Er økologisk mælk sundere end ikke-økologisk mælk? Læs med og få svaret her.

Er økologisk mælk sundere end ikke-økologisk mælk?
Der kan måles en lille forskel på økologisk og ikke-økologisk mælk. Det er hovedsageligt i sammensætningen af fedtsyrerne i mælkefedtet, at forskellen ses. Forskellen kommer af, at køerne får forskelligt foder. Forskellene er dog ret små, og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at dokumentere nogen sundhedsmæssig forskel på mælk fra de to måder at drive landbrug på.

Hvad er forskellen på at købe økologisk mælk og ikke-økologisk mælk?

- Økologiske køer kommer på græs de dage i sommerhalvåret, som strækker sig fra d. 15. april til d. 1. november, hvor vejret tillader det.

- Økologiske køer skal have adgang til motion

- Økologiske køer skal have et mindst 5 cm tykt underlagt i den del af stalden, hvor de hviler sig

- Økologiske køer og kalve skal gå sammen minimum et døgn efter fødslen.

- Økologiske kalve skal have komælk i mindst 3 måneder efter fødsel

- Koens foder skal være økologisk, der er krav om grovfoder og foderet må ikke være gensplejset

- Efter medicinsk behandling går der dobbelt så lang tid før økologiske køer må levere mælk i forhold til konventionelle malkekøer

- Økologiske køer må maksimalt have en transporttid på 8 timer til et slagteri

Reference: Økologisk Landsforening