Kvinder er i højere grad end mænd opmærksomme på mælkens proteiner. Det viser en ny undersøgelse af danskernes viden om proteiner, som af TNS Gallup har udført for Landbrug & Fødevarer. (Foto: Colourbox)

Mælk og naturlighed

Naturlighed er ofte et argument, der bruges i debatten om mælk, men hvordan vurderer vi, hvornår noget er naturligt? Og hvad er sammenhængen mellem naturlighed og sundhed?

Da mennesket er en del af naturen, er det umuligt for mennesket at udføre unaturlige handlinger. Alt, hvad vi gør, er forårsaget af vores biologi, psykologi og vores sociale omstændigheder. Mennesket har i årtusinder blandet sig i naturens gang, og hvis det er umoralsk at ændre på naturen, vil det også være umoralsk for eksempel at bygge kirker og at etablere marker og kunstvanding, da disse bygninger og kulturer ikke kan eksistere uden, at mennesker omformer naturen.

Er det ”unaturligt” at drikke komælk?

Et argument, vi ofte hører, er, at det ikke er ”naturligt” at drikke komælk, og at det derfor skulle være usundt at drikke.

Det er et ulogisk og fejlagtigt argument. Argumentet bygger på en præmis om, at noget er enten ”naturligt” eller ”unaturligt”, og at alt, der er ”naturligt”, er sundt, og alt ”unaturligt” er usundt. Det er naturligvis ikke sandt, da mange ting, som er ”naturlige”, ikke nødvendigvis er sunde for os, og omvendt. Hvis argumentet skulle holde vand, ville det betyde, at tungmetaller, tobak, pest, fluesvamp og andre ”naturlige” ting er sunde, mens rent vand, medicin, sæbe og andre behandlede ting er usunde.

Derfor kan man naturligvis heller ikke sige, at komælk er ”unaturligt” og dermed usundt.

”Vi er de eneste pattedyr, der drikker et andet dyrs mælk”

Et andet argument, vi ofte hører, er, at vi er de eneste pattedyr, der drikker et andet dyrs mælk, og derfor er det unaturligt.

Hvis denne logik skal holde stik, vil det svare til, at man som menneske skal fjerne alle de ting og gøremål, som mennesker gør, men som ingen andre dyr gør.

Her er et par eksempler:

Hvilke andre dyr varmer deres mad op til over hundrede grader for at slå bakterier ihjel og sikre at maden ikke er sundhedsskadelig?

Hvilke andre dyr indtager mad fra andre kontinenter end det, de selv bor på?
Hvilke dyr spiser fødevarer tilberedt af andre?

Hvis "vi er de eneste, der gør det" er argumentet, så prøv at overfør det til nogle flere områder af jeres liv.

”Det er unaturligt at holde dyr i vores varetægt”

Hvis vi tager dyr i vores varetægt, går vi uundgåeligt på kompromis med dyrenes naturlighed. Spørgsmålet er bare, om det kun bør betragtes som noget negativt. For med dyreværnsloven er vi forpligtede til at sørge godt for dyrene og leve op til de krav og standarder, der er fastsat. Det indebærer blandt andet mad, drikke og dyrelægebesøg.

Lad os kigge på alternativet til at holde dyr i vores varetægt. Skulle de leve i naturen ville der være betydeligt større chance for, at malkekøerne ville dø af sult, kulde, sygdomme osv.

Næste gang du hører naturlighedsargumentet, så prøv og sæt spørgsmålstegn ved hvad det egentlig vil sige at noget er naturligt.